Fundamentem naszej firmy są nasi pracownicy i to im zawdzięczamy nasz sukces.

W firmie Hillwood stworzyliśmy środowisko, w którym docenia się zarówno pracowników, jak i nowe pomysły, a także w którym zachęca się pracowników do zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Jeśli zatem uważasz, że masz to, czego poszukujemy, i chcesz dołączyć do naszego zróżnicowanego zespołu, skontaktuj się z nami.

Korzyści

Fundamentem naszego sukcesu są nasi pracownicy. Oferujemy im zatem konkurencyjne wynagrodzenie oraz odpowiednie świadczenia skupiające się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu.

Ofert Pracy

Image 1Image 2Image 3

U podstaw naszej działalności leżą odpowiedzialność, zrozumienie i praca zespołowa.

Elastyczność

Jesteśmy elastyczni i potrafimy szybko dostosowywać się do okoliczności.

Niezawodność

Budujemy zasoby, relacje i oczekiwania, aby je spełniać.

Odwaga

Dzięki przedsiębiorczej postawie podejmujemy odważne działania w celu skorzystania pojawiających się możliwości

Dyscyplina

Zachowujemy równowagę między rozsądną powściągliwością a sprawdzonymi metodami.

Zasady

Zawsze podejmujemy decyzje zgodnie z zasadami uczciwości i rzetelności.

Wizja

Myślimy przyszłościowo i zawsze szukamy możliwości rozwoju.

Dobre samopoczucie i rozwój pracowników

Troska o zdrowie, dobre samopoczucie i rozwój zawodowy naszych współpracowników to jeden z najważniejszych sposobów, w jaki możemy w nich inwestować, aby wyrazić nasze uznanie dla wartości, jaką wnoszą do organizacji.

Świadczenia i dobrostan

Naszym pracownikom zapewniamy konkurencyjne świadczenia. Oprócz kompleksowych świadczeń medycznych i stomatologicznych zapewniamy świadczenia zorientowane na zdrowie i dobrostan, takie jak zwrot kosztów karnetów do klubów fitness, możliwości uczestnictwa w grupowych zajęciach fitness i wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego. Nasz program pomocy dla pracowników (EAP) oferuje różnorodne możliwości, od wskazania, gdzie można uzyskać poradę prawną, po planowanie finansowe i dostęp do poradnictwa. 

Rozwój zawodowy

Wspieramy rozwój zawodowy naszych współpracowników poprzez zwrot kosztów czesnego i licencji zawodowych, a także możliwość e-learningu. Traktujemy priorytetowo wsparcie rodziny w ramach polityki dotyczącej opiekunów i urlopów rodzicielskich oraz oferujemy plan emerytalny 401K z dopłatami od firmy. 

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

ZATRUDNIANIE WETERANÓW
Nasze wieloletnie wsparcie dla weteranów znajduje odzwierciedlenie w naszych wysiłkach na rzecz wspierania byłych członków wojska, którzy chcą przejść do cywilnej siły roboczej.

Ich wiedzę, umiejętności i przywództwo można wykorzystać na wielu stanowiskach w naszej organizacji. Dzięki naszej współpracy z programem Skillbridge pomagamy zapewnić byłym członkom służb możliwości kształcenia i rozwoju zawodowego.

Współpracujemy również bezpośrednio z piechotą morską w zakresie oferowania byłym strażnikom piechoty morskiej wakatów w zakresie bezpieczeństwa. Według stanu na 1 stycznia 2023 r. 3% pracowników w USA samodzielnie identyfikowało się jako pełniący służbę w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych lub posiadający status weterana chronionego.

Portrait

Nate Kirschner

Starszy Dyrektor ds. Rozwoju

Nate Kirschner pełni obowiązki starszego dyrektora ds. rozwoju w zespole Hillwood Northeast. Rola Nate'a obejmuje badanie due diligence i przejęcia, analizę finansową, koordynację z agencjami rządowymi w zakresie planowania przestrzennego i wydawania pozwoleń oraz projektowanie i budowę wysokiej jakości obiektów przemysłowych. Przed dołączeniem do Hillwood Nate pracował przez 17 lat jako inżynier budownictwa lądowego, koncentrując się na prestiżowych, dużych projektach przemysłowych, handlowych, prywatnych i sektora publicznego na terenie całego kraju Nowa Anglia.

Nate służył jako sierżant sztabowy armii amerykańskiej i dowódca oddziału piechoty od grudnia 1999 r. do marca 2008 r.
Jako dowódca oddziału piechoty był odpowiedzialny za personel i sprzęt zarówno na terytorium Stanów, jak i podczas prowadzenia działań bojowych w ramach operacji Enduring Freedom.

"As our organization matures, we are building programs and infrastructure to support our employees in this growth. I am excited to see the results of new initiatives, like our volunteer tracking app, soon."

Jennifer Cheek

Chief Marketing Officer

Aby zapewnić jak najlepszą możliwą obsługę, witryna ta używa plików cookie. Jeśli nadal używasz witryny pod adresem hillwoodinvestmentproperties.com, potwierdzasz wówczas, że zgadzasz się na otrzymywanie wszystkich plików cookie z naszej witryny. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszych zasadach dotyczących plików cookie